วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

4. บริการต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต

อินเตอร์เน็ต ให้บริการดังนี้
· บริการด้านการสื่อสาร เป็นการบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดต่อรับส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวดเร็วกว่า และถูกกว่า การติดต่อแบบธรรมดา เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การสนทนาแบบออนไลน์
บูเลตินบอร์ด (กระดาษข่าว) fip , telnet
· บริการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เช่น Archie , Gopher , Hytelnet , WAIS (Wide Area Information Service) , WWW หรือ Web (Word Wode Web)

5. ระบบชื่อบนอินเตอร์เน็ต

บุคคลที่เราจะติดต่อได้ต้องเป็นบุคคลที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ต คือต้องมีชื่อผู้ใช้ (User Name) ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะต้องติดต่อกับผู้ใช้เหล่านั้น ย่อมเป็นการยากแน่นอนที่เราจะจำที่อยู่ของผู้ใช้นั้นทางอินเตอร์เน็ต จึงได้มีระบบชื่อขึ้นมา เรียกว่า “โดเมน” หรือ (Domain Name System) ใช้เป็นตัวอ้างอิงแทนหมายเลข ซึ่งระบบ DNS นี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถแยกแยะเครือข่ายและเครื่องต่าง ๆ กันได้สะดวกขึ้นดังตัวอย่างนี้
www.chandra.ac.th
www = ชื่อเครื่องใช้บริการ
chandra = ชื่อเครือข่าย
ac = อยู่ในกลุ่มการศึกษา
th = ประเทศไทย


6. บราวเซอร์คืออะไร

บราวเซอร์ (Browser) คือ โปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อดูหน่วยหนึ่งของกลุ่มออบเจ็กอะไรสักกุล่ม หรือเทียบให้ง่าย ๆ ก็คือ File Manager หรือ Windows Explorer
การดูเว็บไซด์สามารถดูได้จากโปรแกรม Neyscape Navigator